¿COMO FACER UNHA

CAZA DO TESOURO?
Introdución | Cuestionario| A gran pregunta | Recursos |Avaliación
 
Autora: Lourdes Domenech Cases
Nivel: Formación do profesorado
Traducción al gallego: Ester Vázquez Blanco
 
INTRODUCIÓN
   
A influencia dos mass media e de Internet é un trazo que caracteriza a sociedade do século XXI e que lanza novos retos educativos.
 
     
Actualmente, as TIC (Tecnoloxías da Información e da Comunicación) están entrando con forza nas aulas. Os docentes temos á nosa disposición un abano moi amplo de recursos educativos na Rede, e as cazas do tesouro son un exemplo disto.
 
      Imos ver, pois, que é e como se fai unha caza do tesouro.  
        subir
CUESTIONARIO     O NOME E O SEU SIGNIFICADO  
      1. Descobre que é unha caza del tesouro, cal é a orixe do seu nome e o seu significado.  
         
      ESTRUTURA  
     
2. Toda actividade está suxeita a unha planificación. Di de que partes consta unha caza do tesouro e cales son as características de cada unha delas.
 
         
      DIRECTORIOS  
     

3. Son moitos os docentes que elaboraron cazas para os seus alumnos. ¿En que páxinas podes atopar exemplos de tódolos niveis e áreas?

 
         
      CREACIÓN  
     

4. ¿Que pasos debes seguir para crear unha caza do tesouro?

 
         
      TIPO DE ACTIVIDADE  
     

5. É sabido que as actividades esixen competencias distintas segundo a súa tipoloxía. ¿Que habilidades ou destrezas pon en xogo o alumno cando realiza unha caza do tesouro?

 
         
        subir
A GRAN PREGUNTA    

O feito de que a caza do tesouro sexa unha actividade suxeita a unha estrutura fixa ¿facilita ou entorpece o proceso da súa creación? Esta característica ¿amplía ou limita as súas posibilidades de aplicación na aula?

 
        subir
RECURSOS NA REDE
   
CARACTERÍSTICAS
As cazas do tesouro (mapa conceptual)
Las cazas del tesoro: Trucos y utilidades
Aula 21
Artigo de Jordi Adell: Internet en el aula: a la caza del tesoro
Titorial para facer unha caza do tesouro (Pablo Rodríguez)
Exemplos
GENERADORES
1, 2, 3 a túa caza na Rede (Aula 21)
AVALIACIÓN
RubiStar: ferramentas para crear matrices de avaliación
 
PARA SABER MÁIS :
Xenerador: PhpWebQuest
Avaliación: Taxonomia de Bloom
 
        subir
AVALIACIÓN
       
     
Responde as preguntas nun documento cos seguintes apartados.

CUESTIONARIO:Incluír os enunciados das preguntas coas súas respostas.
A GRAN PREGUNTA: Redactar UN TEXTO BREVE coa resposta argumentada da gran pregunta.
 
      RÚBRICA: Redactar unha valoración desta caza a partir da rúbrica de avaliación.  
         
      RÚBRICA DE AVALIACIÓN  
     
CATEGORÍA
1
2
3

Organización

As preguntas están moi ben organizadas. A súa presentación segue unha orde lóxica.

ALGUNHAS preguntas están desordenadas. A súa presentación Non segue unha orde lóxica.

As preguntas NON están ben organizadas. A súa presentación NON segue unha orde lóxica.

Redacción

Os enunciado das preguntas é comprensible.

Só o enunciado DALGUNHAS preguntas é comprensible.

O enunciado das preguntas NON é comprensible.

Adecuación dos ligazóns

A información que proporcionan os ligazóns está claramente relacionada col tema.

A información que proporcionan os ligazóns só axuda a responder ALGUNHAS preguntas.

A información que proporcionan os ligazóns ten pouco ou nada que ver coas preguntas formuladas.

 
subir

© Materiales de lengua y literatura
CONTACTA: Lourdes Domenech y Ana Romeo
Imprimir
Páxina creada con 1,2,3 Tu Caza en la Red e mellorada con DreamWeaver | Rúbrica de avaliación feita con RubiStar