COM FER UNA CACERA

DEL TRESOR?

Introducció |Qüestionari| La gran pregunta | Recursos | Avaluació
 
Autora: Lourdes Domenech Cases
Nivel: Formació del professorat
 
INTRODUCCIÓ
   
La influència dels mass media y d'Internet és un tret que caracteritza la sociedad del segle XXI y que planteja nous reptes educatius.

 
     
Actualment, les TIC (Tecnologies de la Informació y la Comunicació) s'estàn introduïnt amb força a les aules. Els docents tenim a la nostra disposició un ventall molt extens de recursos educatius a la Xarxa, y les caceres del tresor en són un exemple .
 
      Anem a veure, doncs, qué és y com es fa una cacera del tresor.  
        subir
QÜESTIONARI     ORIGEN I SIGNIFICAT DEL NOM  
      1. Averigua què és una cacera del tresor i quin és l'origen y el significat del seu nom.  
         
      ESTRUCTURA  
     
2. Tota activitat està subjecte a una programació. Digues quines són les parts d'una cacera i quines característiques tenen cadascuna d'elles.
 
         
      DIRECTORIS  
     

3. Hi ha molts docents que han elaborat caceres per als seus alumnes. A quines pàgines pots trobar exemples de tots els nivells i àrees?

 
         
      CREACIÓ  
     

4. ¿Quins pasos has de seguir per fer una cacera del tresor?

 
         
      TIPUS D'ACTIVITAT  
     

5. Les activitats exigeixen diferents competències, segons la seva tipologia. Quines habilitats o destreses posa en joc l'alumne quan realitza una cacera del tresor?

 
         
        subir
LA GRAN PREGUNTA    

El fet que la cacera del tresor sigui una activitat subjecte a una estructura fixa, ¿facilita o bé obstaculitza el procés de la seva creació? Aquesta característica, ¿amplia o limita les seves possibilitats d'aplicació a l'aula?

 
        subir
RECURSOS DE LA XARXA
   
CARACTERÍSTIQUES
Les caceres del tesor (mapa conceptual)
Las cazas del tesoro: Trucos y utilidades
Aula 21
Artícle de Jordi Adell: Internet en el aula: a la caza del tesoro
Tutorial per fer una cacera del tresor (Pablo Rodríguez)
Exemples
GENERADORS
1, 2, 3 la teva cacera a la Xarxa (Aula 21)
AVALUACIÓ
RubiStar: eina per crear matrius d'avaluació
 
PER SABER-NE MÉS::
Generador: PhpWebQuest
Avaluació: Taxonomia de Bloom
 
        subir
AVALUACIÓ
       
     
Respon les preguntes en un document de text amb els apartats següents:

QÜESTIONARI: Incloure els enunciats amb les preguntes i les respostes.
LA GRAN PREGUNTA: Redactar UN TEXT BREU amb la resposta argumentada de la gran pregunta.
 
      RÚBRICA: Redactar una valoració d'aquesta cacera a partir de la rúbrica d'avaluació.  
         
      RÚBRICA D'AVALUACIÓ  
     
CATEGORÍA
1
2
3
Organizació
Les preguntes están molt ben organitzades. La seva presentació segueix un ordre lògic.
ALGUNES preguntes estàn desordenades. La seva presentació no segueix un ordre lògic.
Les preguntes NO estàn ben organitzades. La seva presentació NO segueix un ordre lògic.
Redacció L'enunciat de les preguntes és comprensible. Només és compresible l'enunciat d'algunes preguntes. L'enunciat de les preguntes NO és comprensible.
Adequació dels enllaços
La informació que proporcionen els enllaços está estretament relacionada amb el tema.
La informació que proporcionen els enllaços només serveix per respondre ALGUNES preguntes.
La informació que proporcionen els enllaços NO té a veure amb el contingut de les preguntes.
 
         
subir

© Materiales de lengua y literatura
CONTACTA: Lourdes Domenech y Ana Romeo
Imprimir
Pàgina creada amb 1,2,3 Tu Caza en la Red y millorada amb DreamWeaver | Rúbrica d'avaluació feta amb RubiStar