Aplicacions didàctiques de la Plataforma Moodle a l'àrea de llengua i literatura castellanes (Primer Cicle d'ESO)

Llicència d'estudis concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm.4471 de 16.09.2005)
Lourdes Domenech Cases i Ana Isabel Romeo Gálvez

 
 
EXPLICACIÓ DEL TREBALL PREVI

La gènesi d’aquest projecte és el resultat del Curs de Formació en un Entorn Virtual d’Aprenentatge organitzat per l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació) de la UdG (Universitat de Girona) de 60 hores. El curs s’inscriu en el Pla Marc de Formació del Professorat per al quinqueni 2005-2010, i constitueix la primera fase del Pla de Formació en línia del Professorat endegat per la Universitat de Girona.

Els continguts del curs organitzat modularment són:

  • Mòdul 0: L’entorn Moodle
  • Mòdul 1: Els EVA (Entons Virtuals d’Aprenentatge)
  • Mòdul 2: Els materials formatius
  • Mòdul 3: La funció del tutor/docent virtual
  • Mòdul 4: La planificació de l’acció formativa
  • Mòdul 5: L’avaluació en entorns virtuals

Les competències adquirides en aquest curs són:

  • el coneixement i la pràctica de les funcionalitats bàsiques de l’entorn Moodle
  • l’estudi de les característiques pròpies de la formació en línia i de les relacions que s’estableixen entre els diferents agents implicats.
  • La plinificació i la conducció d’accions formatives en línia
  • El desenvolupament d’estratègies de comunicació i facilitació de l’aprenentatge en un entorn en línia.

La formadora és Irene Martínez Pérez, persona que ha col·lborat com a formadora i desenvolupadora de cursos en el projecte Absoo (http://www.iwith.org/es/absoo.html), amb el Campus for Peace de la UOC, i més recentement, amb l’Ice de la UdG.

En la gènesi del projecte i com a conseqüència dels aprenentatges adquirits en el curs sorgeix la reflexió sobre la pràctica docent i la necessitat d’adaptar-la al progrés tecnològic. La tecnologia informàtica té una influència decisiva en l’àmbit de l’oci (Play Station, 3D) però la seva presència a les aules és encara poc representativa. Aquest projecte neix de la necessitat d’utilitzar els recursos en línia a l’aula, i de la voluntat d’introduir noves estratègies d’aprenentatge i d’enriquir la tasca docent amb la pràctica d’un nou model pedagògic, en el qual hi juguen un paper fonamental les tecnologies de la informació i la comunicació.