Aplicacions didàctiques de la Plataforma Moodle a l'àrea de llengua i literatura castellanes (Primer Cicle d'ESO)

Llicència d'estudis concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm.4471 de 16.09.2005)
Lourdes Domenech Cases i Ana Isabel Romeo Gálvez

 
 

DESCRIPCIÓ DELS RECURSOS

Moodle es un EVA que es pot desenvolupar tant en Linux com en el sistema operatiu Windows. Els requisits d’instalació són:

  • Un servidor web que soporti llenguatge PHP
  • Una instal·lació de PHP
  • Una base de dades en funcionament
  • La connexió del servidor a la web del centre
  • Una dotació d’ordinadors terminals connectats amb banda ampla (connetats als departaments i a les aules) o una dotació d’ordinadors portàtils per poder treballar a les aules amb connexió inalàmbrica (Wireless).

Actualment, l’IES Serrallarga té instal·lat en fase experimental el sistema operatiu Linux en la intranet del centre, per tant la plataforma es pot instal·lar en el seu servidor. La instal·lació és condició sine qua non per poder iniciar el procés de definició de l’entorn i el disseny i la inclusió dels materials en línia que defineix aquest projecte.