Aplicacions didàctiques de la Plataforma Moodle a l'àrea de llengua i literatura castellanes (Primer Cicle d'ESO)

Llicència d'estudis concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm.4471 de 16.09.2005)
Lourdes Domenech Cases i Ana Isabel Romeo Gálvez

 
 
DISSENY DEL PLA DE TREBALL

El pla de treball previst inclou les següents fases:

Planificació

  • Instal·lació del Moodle al servidor del centre
 • Redacció de la guia de navegants per a 1r Cicle d’ESO
 • Activació de l’espai notícies
 • Inserció del calendari d’esdeveniments
 • Sel·lecció i tria dels enllaços
 • Inserció de les icones actives d’accés a eines de consulta
 • Adaptació de les programacions de l’àrea a un format web.
 • Inserció dels recursos educatius comuns de 1r Cicle d’ESO
 • Activació d’un espai de lectures recomenades per a 1r Cicle d’ESO amb propostes d’animació a la lectura
 • Definició de l’espai destinat a l’exposició de treballs
 • Activació del fòrum general de dubtes
 • Redacció del perfil dels professor
 • Activació de l’accés restringit als curs de 1r Cicle d’ESO

2. Disseny de recursos comuns relacionats amb els continguts curriculars de 1r Cicle d’ESO. (mapes conceptuals, esquemes de continguts, cronologies de periodes literaris, cronologies d’autors... en formats diversos (PowerPoint, arxiusWord, PDF). Aquest espai té la funcionalitat d’oferir un suport documental a continguts de l’àrea. Es tracta d’un espai de consulta on l’alumne i el professor pot trobar recursos per a repassar o ampliar aspectes de la matèria. La diferència entre aquest espai i el dels cursos és la presentació de la informació. En els cursos, la informació es presenta subjecte a un programació (objectius, continguts, recursos, temporització i avaluació).

3. Activació en la pàgina d’inici de cada curs de les aplicacions del Moodle (recursos, activitats, eines per a la comunicació i eines per al seguiment). Desenvolupament i disseny de MUDs (mini unitats didàctiques) específiques amb materials d’aprenentatge (continguts i activitats) de reforç i d’ampliació per a 1r i 2n curs d’ESO.

Temporització

La previsió d’execució del projecte és la següent:

1ª fase: de l’1 de febrer a l’1 d’abril, desenvolupament dels punts 1 i 2 (Instal·lació de Moodle i disseny de l’entorn comú de l’assignatura)

2ª fase: del 2 d’abril al 30 de juny, desenvolupament dels punts 2 i 3 (Disseny dels recursos comuns de l’assignatura i disseny de MUDs de 1r cicle d’ESO)

Un dels aspectes del projecte que no figura detallat en la planificació, però que és implícit en el projecte, és el disseny gràfic dels recursos i de l’entorn.