Aplicacions didàctiques de la Plataforma Moodle a l'àrea de llengua i literatura castellanes (ESO)
(DOGC núm.4471 de 16.09.2005)

Autores Ana Isabel Romeo Gálvez i Lourdes Domenech Cases
Curs 2005-2006
Centre IES Serrallarga Blanes
Especialitat Llengua i literatura castellanes
Modalitat B2
   
 
PROJECTE
   
Presentació Bibliografia
 
Un proyecto integral para integrar las TIC en el aula de Lengua y Literatura castellana
 
La competencia comunicativa en el aula virtual: experiencias de lectura
 
Internet y la práctica discursiva oral en el aula

portal