Aplicacions didàctiques de la Plataforma Moodle a l'àrea de llengua i literatura castellanes (Primer Cicle d'ESO)

Llicència d'estudis concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm.4471 de 16.09.2005)
Lourdes Domenech Cases i Ana Isabel Romeo Gálvez

 
 
METODOLOGIA

Moodle va ser creat com a eina i marc que donés suport a una visió de l'aprenentatge que tenia en compte diversos conceptes teòrics:

  • Constructivisme (les persones construïm nou coneixement en interacció amb l'entorn).
  • Construccionisme (l'aprenentatge és particularment efectiu quan construïm alguna cosa per tal que els altres l'experimentin).
  • Constructivismesocial (amplia les idees anteriors a un grup social en el qual les persones que interactuen construeixen de manera conjunta i cooperativa).

A més, un altre concepte important que està al rerefons de Moodle és la idea del coneixement (o comportament) connectat/separat: les persones que tenen un comportament separat tendeixen a defensar les seves idees pròpies utilitzant arguments lògics i cercant els punts febles dels altres; les persones amb comportament connectat són més empàtiques, tracten d'escoltar i les seves preguntes van dirigides a comprendre el punt de vista de l'altre.

De fet, aquesta visió de l’aprenentatge és la que hi ha a darrera de les seves funcionalitats i des de la qual s’han dissenyat els itineraris formatius. El disseny i desenvolupament de Moodle es basa en la metodologia de la"pedagogía construccionista social".