Aplicacions didàctiques de la Plataforma Moodle a l'àrea de llengua i literatura castellanes (Primer Cicle d'ESO)

Llicència d'estudis concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm.4471 de 16.09.2005)
Lourdes Domenech Cases i Ana Isabel Romeo Gálvez

 
Articles

AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA (ed). Aprender a aprender: estilos de aprendizaje

http://www.edu.aytolacoruna.es/educa/aprender/estilosapr.htm

AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA (ed). Aprender a aprender: estrategias de aprendizaje.

http://www.edu.aytolacoruna.es/educa/aprender/estrategias.htm

CARDETE AGUDO, Juan Antonio. Diseño pedagógico de lectura activa

http://www.cnice.mecd.es/cinternet-educacion/2-congreso_actas/documentos/experiencias/pdf/foro1/Juan_Antonio_Cardete_Diseno_pedagogico_de_lectura_activa.pdf

DUART, Josep M.; LARA, Pablo; SAIGÍ, Francesc (2003). Gestió de continguts en el disseny de continguts educatius en línia. UOC.

<http://www.uoc.edu/dt/20248/index.html>

ELSTEIN, Silvia. Nuevas teconologías y educación. Hacia una nueva perspectiva en la formación de profesores.

http://www.unrc.edu.ar/publicar/cde/Elstein.htm

LÓPEZ, Ximo. Sóc prof@ de valencià: què faig a l’aula d’informàtica?

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_595/a_8158/8158.html

MARQUÉS, Pere. Aplicació de les TIC a l’ensenyament de la llengua i la literatura

http://dewey.uab.es/pmarques/llenguatic.htm

MARQUÉS, Pere. Hacia el aula virtual: actividades de enseñanza y aprendizaje en la red.

http://dewey.uab.es/pmarques/dim/revistadigital/Hacia_el_aula_virtual_actividades_de_ense%F1anza_y_aprendizaje_en_la_red.doc

MARQUÉS, Pere. Ideas para aprovechar las TIC en educación

http://dewey.uab.es/pmarques/buenidea.htm#lesson

MARQUÉS, Pere. La web docente

http://dewey.uab.es/pmarques/webdocen.htm

MARTÍNEZ ALDANONDO, Javier.

Contenidos en e-learning: el rey sin corona (por ahora).

http://www.uoc.edu/dt/20126/index.html

MILLÁN, José Antonio. De redes y saberes, cultura y educación en las nuevas tecnologías.

http://jamillan.com/Introd.htm

OJEDA CALZADO, Oliver. Els fòrums virtuals i les lectures trimestrals a secundària

http://www.ciberespiral.org/jornada2004/forumsvirtuals.pdf

PINTO, Raffaele; La desaparició del professor i l'absència del seu rol educatiu, Noves formes d'ensenyament: la didàctica 'no presencial'.

http://www.avui.com/avui/diari/04/jun/21/c30121.htm

SEGUÍ, José. Aprendizaje por observación y aprendizaje basado en Internet

http://www.docenzis.net/docenzis/ecos/articulos/articulo5/

SEGUÍ, José. “¿Virtual?” o “El partido del siglo, los átomos frente a los bits: empate” o “los retos de la nueva comunicación”

http://www.docenzis.net/docenzis/ecos/articulos/articulo4/

 

Blogs

Blog acerca de la tecnología digital en el aula

http://www.aula21.net/aulablog21/

Competència TIC: Blog de Xavier Rosell. Educació i tecnologies de la informació. Metodologies docents.

http://xavierrosell.blogspot.com/

Trabajando con bitácoras en la escuela

http://blogia.com/fabian/index.php?idarticulo=200504181

Weblog dedicada al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula.

http://www.auladeletras.net/blog/

Recursos

DiM (Didáctica i Multimedia UAB), línies de recerca (directori)

http://dewey.uab.es/pmarques/dim/recerca.htm

LUQUE, Federico; MUÑOZ, Juanmi. Exploració de les possibilitats educatives del Moodle

http://www.pangea.org/dim/moodle/

MARQUÉS, Pere. Disseny i desenvolupament de materials didactics multimedia

http://dewey.uab.es/pmarques/dim/bonmulti.htm(

http://dewey.uab.es/pmarques/dim/bonmulti.htm(fitxes d’avaluació multimèdia)

http://dewey.uab.es/pmarques/ud.htm(Diseño instructivo de unidades didácticas)

Pàgines sobre Moodle: http://moodle.org

http://moodle.org/login/index.php(curs de moodle en castellà)

 

Revistes

BITS: Revistaelectrónica de la Asociación "ESPIRAL, Educación y Nuevas Tecnologías"

http://www.ciberespiral.org/general.htm

Edutec: Revista electrónica de tecnología educativa

http://www.uib.es/depart/gte/revelec.html